Hoitosopimuksen ehdot

Hoitolaan ovat tervetulleita kaikenikäiset- ja kokoiset koirat.

1.) Hoidosta laaditaan hoitosopimus, kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Molemmat osapuolet sitoutuvat allekirjoituksellaan noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.

2.) Hoidon tarkemmasta sisällöstä sovitaan hoitosopimuksessa ja tämä käydään läpi yhdessä asiakkaan ja hoitolan kesken viimeistään silloin, kun koira tuodaan hoitoon Tuusulan Koirahotelliin.

3.) Koiran hoitoon sisältyy: Oma hoitotarha. Hoitolalla on oikeus vaihtaa tarvittaessa koiran hoitotarhaa kesken hoitojakson. Ruoka- ja vesikupit, Makuualusta, Ruokinta ja lääkitys asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Asiakas toimittaa ruoan ja lääkkeet. Ulkoilua vuorokaudessa kolme kertaa taluttaen ja/tai ulkoilua ulkotarhassa. Päivähoitoon sisältyy ulkoilua yksi puolen tunnin lenkitys taluttimessa ja/tai ulkoilua ulkotarhassa. Koiran perussiisteydestä huolehtiminen ja hoitotarhan ja ulkotarhojen siivous päivittäin sekä aina tarvittaessa. Hoitosopimuksessa erikseen sovitut lisämaksulliset palvelut.

4.) Tuusulan Koirahotelli vakuuttaa hoitavansa koiran/koirat ammattitaidolla ja asianmukaisella huolellisuudella sopimuksessa määritellyllä tavalla ja määritellyn ajan.

5.) Tuusulan koirahotellilla on vastuuvakuutus. Mikäli koira vahingoittuu, katoaa tai kuolee hoitolan tahallisen toiminnan tai huolimattomuuden seurauksena, on asiakkaalla oikeus todellisten välittömien kustannusten suuruiseen korvaukseen. Jos asiakas havaitsee virheen, tulee se esittää Tuusulan Koirahotellille välittömästi koiran noutoajankohtana ja viimeistään kahden (2) päivän kuluessa noutoajankohdasta.

6.) Tuusulan Koirahotelli haluaa nähdä voimassa olevan suomalaisen rokotustodistuksen ennen hoidon aloitusta.

7.) Asiakas vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeat ja että hänellä on omistusoikeus koiraan tai että hänellä on valtuudet luovuttaa koira hoitoon. Asiakas vakuuttaa ja vastaa myös siitä, että koiralla on Eviran kulloinkin voimassa olevien suositusten mukaiset voimassaolevat rokotukset, koiralla ei ole loisia eikä se sairasta mitään tarttuvaa tautia. Jos koira tuodaan hoitolaan sairaana tai sen havaitaan tuoneen loisia hoitolaan, niin omistaja vastaa aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista hoitolalle ja muille hoitolan asiakkaille täysimääräisesti. Asiakas vakuuttaa myös, että Tuusulan Koirahotellille on annettu kaikki oleelliset tiedot, joilla voi olla hoidon kannalta merkitystä (esim. sairaudet ja käytöshäiriöt).

8.) Hoitola ei ota vastaan juoksuisia narttukoiria. Jos juoksut alkavat hoidon aikana, tulee koira noutaa pois hoitolasta mahdollisimman nopeasti omistajan tai varahenkilön toimesta. Tuusulan Koirahotellilla on oikeus periä hoidosta sopimuksessa sovittu täysi hinta.

9.) Asiakas vastaa täysimääräisesti koiran aiheuttamista esine- ja henkilövahingoista sekä muista vahingoista hoitolalle, sen henkilökunnalle ja kolmansille osapuolille paitsi, milloin vahinko on aiheutunut Tuusulan Koirahotellin huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.

10.) Mikäli koira sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana, Tuusulan Koirahotelli pyrkii olemaan yhteydessä asiakkaaseen tai hänen ilmoittamaansa varahenkilöön. Tuusulan Koirahotellilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, viedä koira valitsemaansa eläinlääkäriin hoidettavaksi. Tuusulan Koirahotellilla on oikeus veloittaa asiakkaalta lääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuneet kulut ja kuljetusmaksut täysimääräisesti.                                                  

11.) Tuusulan Koirahotellilla on oikeus keskeyttää hoitojakso ja pyytää omistajaa tai hänen varahenkilöään noutamaan koira niin pian kuin mahdollista, jos hoitoa ei koirasta johtuvasta syystä (esim. koiran käytöksen vuoksi) voida turvallisesti suorittaa. Tuusulan Koirahotellilla on oikeus periä hoidosta sopimuksessa sovittu täysi hinta. Jos hoitosuhde keskeytyy Tuusulan Koirahotellin toimesta (ns. force majure, esim. hoitajan sairastuminen), palautetaan peritty hoitomaksu takaisin.

12.) Hinta muodostuu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Sopimuksessa mainittu vuorokausihinta veloitetaan täysimääräisenä jokaiselta alkavalta vuorokaudelta.

13.) Hoitojakso maksetaan etukäteen ennen hoidon alkua ja siitä on esitettävä kuitti/muu varmennus koiraa hoitoon tuotaessa.

14.) Hoitojakson peruutuksesta on ilmoitettava vähintään 7 vrk ennen varattua hoidon alkua. Alle 7 vuorokautta ennen hoidon alkua tehdystä peruutuksesta veloitetaan 25% varatun hoidon hinnasta. Alle 3 vrk ennen hoidon alkua tehdystä peruutuksesta veloitetaan 50% varatun hoidon hinnasta. Peruuttamatta jätetystä hoidosta veloitetaan täysi hinta. Varatusta hoidosta maksetaan täysi hinta, vaikka koira haettaisiinkin kotiin aikaisemmin. Hoitomaksua ei peritä, jos koira on sairastunut tai kuollut ennen hoidon alkua. Tällöin on esitettävä lääkärintodistus.

15.) Varausmaksu sesonkiaikojen hoitovarauksille.

Sesonkiaikoja ovat vuonna 2020:

Pääsiäinen, 6. - 19.4,   Kesäaika, 1.6. - 15.8,  Syysloma, 12. - 25.10,  Joulunaika, 6. - 31.12.   

Varausmaksu on n. 30% hoitomaksusta ja sen eräpäivä on 4-6 viikkoa ennen hoidon alkua. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, varaus raukeaa. Loppuosa hoidosta maksetaan ennen hoidon alkua, lähetetyn laskun mukaisesti. Varausmaksua ei makseta takaisin, muutakuin hoitoon tulevan koiran sairastuttua/kuoltua tai asiakkaan sairastumisen vuoksi. Näistä pitää esittää hoitolalle eläinlääkärin/lääkärintodistus.

16.) Tuonneista ja noudoista sovitaan etukäteen hoitosopimuksessa. Hoitola ottaa vastaan/luovuttaa koiria klo 7-10 ja 16-19.

17.) Asiakas noutaa koiran sopimuksessa sovittuna ajankohtana. Jos asiakas viivästyy sovitusta ajankohdasta, on siitäilmoitettava viipymättä Tuusulan Koirahotellille. Tuusulan Koirahotellilla on oikeus veloittaa asiakkaalta viivästyksestä johtuneet kustannukset, kuten säilytyskustannukset.

18.) Mikäli koiraa ei noudeta sovittuna ajankohtana eikä uutta ajankohtaa saada sovittua, on Tuusulan Koirahotellilla oikeus toimia koiran suhteen kuin se olisi löytöeläin. Koira toimitetaan asiakkaan kustannuksella Tuusulan kunnan löytöeläimistä vastaavalle taholle.

19.) Tuusulan Koirahotelli käsittelee asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön velvoittamalla tavalla.TUUSULAN KOIRAHOTELLI, KOIRAHOITOLA TUUSULA, KOIRAHOTELLI TUUSULA, KOIRAHOITOLA UUSIMAA, KOIRAHOITOLA PÄÄKAUPUNKISEUTU, KOIRANHOITOA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA, KOIRAHOTELLI, KOIRAHOITOLA, TUUSULAN KOIRAHOTELLI & KOIRATARVIKE, HOITOEHDOT